Vad kan du göra när avbrottet inträffat?


  • Hur kan du arbeta under avbrott?
  • Kan du använda något reservsystem eller reservrutiner?
  • Hur kan du klara dig första timmen? Första dagen? Första veckan?
  • Hur kan dialog och rätt avtal med leverantören hjälpa dig att bättre klara avbrottet?