Bredbandskartan

Bredbandstillgången varierar starkt mellan olika delar av landet. Dessa skillnader gör att möjligheterna att ta del av bredbandsinfrastrukturen och realisera samhällsvinster av IT-användning skiljer sig åt såväl mellan regioner och kommuner - som inom dessa geografiska enheter. I takt med nya tjänster och användningsområden tenderar trendmässigt behovet av bredbandskapacitet att öka. De skillnader i tillgång som finns riskerar därför att öka.

Bredbandsforum har sammanställt en karta som visar på skillnader mellan olika kommuner i fråga om tillgången till minst 100 Mbit/s. Sammanställningen visar att det idag finns ca 100 kommuner där möjligheten att få bredbandsaccess om minst 100 Mbit/s understiger 10 procent av befolkningen. Läget inom dessa 100 kommuner är särskilt allvarligt på landsbygden där de kommersiella krafterna, generellt sett, är svagare. Endast fyra kommuner (Stockholm, Solna, Sundbyberg och Skellefteå) har i nuläget en framtidssäker bredbandsinfrastruktur som omfattar minst 75 procent av befolkningen.

Bredbandsforums karta kan laddas ner här

En nationell söktjänst för bredbandstäckning kallad Bredbandskartan finns här