Vilka bredbandshastigheter krävs?

Olika tjänster på internet ställer dock olika krav på vilken hastighet en bredbandsuppkoppling måste ha. Användningen skapar också stora datamängder. 

För att kunna se på en hemsida fordras en liten dataström i en riktning. Detta kräver relativt låga hastigheter, även om användarupplevelsen blir bättre om sidan kan laddas fram snabbt. Även telefoni är relativt resurssnålt och ställer inte större krav på uppkopplingen (ca 0,1 Mbit/s), även om kort fördröjning i båda riktningarna är viktigt för att det inte ska bildas ekon eller eftersläpningar. Detta gäller även för strömmande musik. En musiktjänst kan fungera med en relativt liten dataström (0,32 Mbit/s), även om högre hastigheter gör det möjligt att ”buffra” data hos användaren vilket gör upplevelsen mindre känslig för störningar. Det är först när det kommer till rörlig bild som behov av hastighet blir tydligt. För att ett videosamtal i god upplösning ska kunna genomföras behövs jämna dataströmmar i båda riktningar (1 Mbit/s). Här blir det särskilt viktigt att undvika fördröjningar. För TV eller video tjänster är dubbelriktad kommunikation inte lika viktigt utan det blir viktigare att den överföring som sker har ett jämt flöde men strömmen måste å andra sidan var större (3-5 Mbit/s).

I nuläget processas fortfarande mycket information i den terminal (en dator, mobiltelefon eller en surfplatta) som användare har. Detta gäller exempelvis för olika onlinespel. Även om dessa fordrar en stabil jämn uppkoppling är den mängd data som måste överföras begränsad vilket gör att spelen generellt behöver relativt låga hastigheter (0,7 Mbit/s). I takt med att allt fler applikationer så som nyttoprogram blir helt webbaserade överförs bearbetning och förädling av informationen bort från användaren. Detta innebär att större informationsmängder måste skickas, vilket i sin tur ställer högre krav på högre hastigheter (2 Mbit/s).

När tjänster utnyttjas skapas digitala strömmar av trafik. För en person som kopplar upp sig till internet via mobilt bredband, där endast en viss mängd dataöverföring ingår, är dessa strömmar viktiga att känna till. En timmes telesamtal per dag i en månad genererar exempelvis ca 1 Gbyte data. Mosvarnade användning av videosamtal resulterar i en trafikmängd på motsvarande 14 Gbyte. TV och strömmande film är ännu mer trafikkrävande. En timmes användning under en månad ger i slut ändan mellan 30 – 70 Gbyte i konsumerad datatrafik.

En hög användning får konsekvenser. För ett abonnemang med en låg förbrukningströskel, exempelvis 1 Gbyte per månad, finns det tydliga ramar som sätter begränsningar i vad en användare faktiskt kan göra under en specifik period. Datamängden räcker gott för webbsurning men äts fort upp om användare skulle vilja titta på exempelvis film eller börja nyttja molnbaserade tjänster.

Även om varje enskild tjänst inte kräver särskilt mycket hastighet så växer behovet snabbt om tjänsterna används simulant.