Varför blir det avbrott?

De vanligaste orsakerna till avbrott och störningar i tillgången till bredband är avgrävning, elavbrott och naturfenomen (storm, översvämning eller nedisning). Andra orsaker är fel och störningar i samband med uppgradering av nät och tjänster, kabelbrand och sabotage

Några exempel på större avbrott de senare åren är

  • 28-29 oktober 2013: Stormen Simone med 75 000 strömlösa abonnenter och stora avbrott i bredbandet
  • 29 januari 2011: Avgrävning av fiberkabel i Luleå. Sunderbyns sjukhus klarar sig tack vare dubbla anslutningar
  • 24 september 2013: Brand i försörjningstunnel under Vasastan i Stockholm. Ett tusental kunder står utan telefon och internet i flera veckor. Avbrott i trygghetslarmet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Karta över stormar