Välkommen till sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer!

Regeringen har beslutat om införandet av särskilda bredbandskoordinatorer i varje län. Bredbandskoordinatorerna ska under perioden 2015-2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet. Regeringen har också gett Bredbandsforums kansli i uppgift att ge stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna.

Den här webbsidan kommer att uppdateras och kompletteras löpande och är tänkt att vara ett stöd för bredbandskoordinatorerna i deras arbete. Här ska du kunna hitta dokument som du som jobbar med bredbandsutbyggnad på regional eller lokal nivå kan ha nytta av men du ska även kunna se vad som är på gång på sekretariatet för de regionala bredbandskoordinatorerna.