Välkommen till sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer!

Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Genom ett aktivt arbete och ett helhetsgrepp på alla nivåer, såväl den nationella som den regionala och lokala nivån, blir det möjligt att nå längre med bredbandsutbyggnaden. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i varje län. Syftet är att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional nivå.

Här finns mer information om bredbandskoordinatorernas verksamhet och information för dig som arbetar med bredbandsutbyggnad på regional eller lokal nivå.