Välkommen till sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer!

Den ökade digitaliseringen av samhället innebär att tillgång till bredbandsinfrastruktur får allt större betydelse. Det blir möjligt att nå längre med bredbandsutbyggnaden genom ett aktivt arbete och ett helhetsgrepp på såväl nationell som regional och lokal nivå. Därför beslutade regeringen att införa regionala bredbandskoordinatorer i alla Sveriges län. Koordinatorernas syfte är att öka samordningen och därmed effektivisera arbetet på regional nivå.

På de här webbsidorna finns mer information om bredbandskoordinatorernas verksamhet och information för dig som arbetar med bredbandsutbyggnad på regional eller lokal nivå.