Regionala bredbandskoordinatorer

Blekinge Rikard Svensson (Samverkansorganet i Blekinge län)

Dalarna  Anders Oksvold, Joakim Holback (Länsstyrelsen i Dalarnas län)

Gotland Anne Ståhl-Mousa (Gotlands kommun)

Gävleborg Bengt Valdemarsson, Annica Aneklev (Gävleborgs läns landsting)

Halland Ellinore Svan (Hallands läns landsting)

Jämtland Peter Adolfsson (Jämtlands läns landsting)

Jönköping Ingemar Svensson (Jönköpings läns landsting)

Kalmar Magnus Hammarstedt (Samverkansorganet i Kalmar län)

Kronoberg Lena Carlborg (Kronobergs läns landsting)

Norrbotten Johanna Lindberg (Norrbottens läns landsting)

Skåne Lars Winther-Hansen (Skåne läns landsting)

Stockholm Claes Palmgren (Länsstyrelsen i Stockholms län)

Sörmland Göran Wide (Samverkansorganet i Sörmlands län), Jan Petersson (Länsstyrelsen i Sörmlands län)

Uppsala Lovisa Neikter (Uppsala läns landsting)

Värmland Erik Larsson (Samverkansorganet i Värmlands län)

Västerbotten Eva-Marie Marklund (Samverkansorganet i Västerbottens län)

Västernorrland Jan-Erik Boström (Västernorrlands läns landsting)

Västmanland Lars Eriksson, Maarit Nurkkala (Västmanlands läns landsting)

Västra Götaland Eric Åkerlund (Västra Götalands läns landsting)

Örebro Linus Grabö (Örebro läns landsting)

Östergötland Jonas Jernberg, Magnus Hansson (Östergötlands läns landsting)