Om regionala bredbandskoordinatorer

De regionala bredbandskoordinatorerna arbetar för bättre samordning och mer samarbete i bredbandsfrågor. En bredbandskoordinator fungerar även som kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet för både offentliga och privata aktörer.

I bredbandskoordinatorernas uppdrag ingår bland annat att:

  • verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer som är av betydelse för bredbandsutbyggnaden och som är verksamma i länet,
  • verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
  • främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
  • stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
  • vara sammankallande för nätverk om bredbandsfrågor i länet för kommuner,
  • stödja och underlätta kommunernas arbete med att bistå lokala initiativ för bredbandsutbyggnad (byanät).

Här kan du läsa mer om inriktningen för bredbandskoordinatorernas arbete och prioriterade områden för 2018.

Funktionen som regional bredbandskoordinator är placerad i den organisation som har det regionala utvecklingsansvaret för respektive län. I regeringsbeslutet kan du se vilken aktör som har fått uppdraget i respektive län.

Till sin hjälp har de regionala bredbandskoordinatorerna ett nationellt sekretariat som är placerat på Bredbandsforums kansli.

Bild: "Koordinatorernas uppdrag"