Om sekretariatet för bredbandskoordinatorer

Regeringen har uppdragit åt PTS att upprätta och administrera ett nationellt sekretariat inom ramen för Bredbandsforums kansli. Klicka här för att ta del av regeringsbeslutet

Det nationella sekretariatet ska vara en stödfunktion för de regionala bredbandskoordinatorerna och ska bl.a. jobba med kunskapsstöd, att underlätta samverkan och att tillvarata det nationella perspektivet

På sekretariatet arbetar Kristina Lindbom (kristina.lindbom@bredbandsforum.se), och Åsa Boman (asa.boman@pts.se). Alla, såväl privata som offentliga aktörer, som är intresserade av arbetet med regionala bredbandskoordinatorer är varmt välkomma att kontakta oss för frågor, synpunkter eller diskussioner.