Bredbandsforums sextonde nyhetsbrev

Publicerad 2017-06-30

Bredbandsforums sextonde nyhetsbrev publicerades den 30 juni november 2017

Med Bredbandsforums nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass. I detta nummer kan du läsa om följande ämnen:

 • Full fart mot ett helt uppkopplat Sverige
 • Terese Bengard har ordet
 • Slutrapport från Nystartsgruppen
 • Ny arbetsgrupp för bredband till alla, oavsett var man bor eller verkar
 • Material från Bredbandsforums styrgrupp
 • Digitaliseringsstrategi för Sverige
 • Nya bredbandsuppdrag till PTS
 • Bredbandsfakta.se
 • Bredbandsstrategins mål kan uppnås enligt PTS
 • 7 av 10 har nu tillgång till 100 Mbit/s
 • Allt fler anslutna via Sveriges stadsnät

Läs Bredbandsforums sextonde nyhetsbrev