Byanätsforum 2.0

Publicerad 2018-02-15

Det blivit dags att lämna över ansvaret för Byanätsforum till nya krafter. Det innebär att Hela Sverige ska leva nu tar över forumet tillsammans med LRF och Coompanion. Organisationerna har fått projektmedel via landsbygdsprogrammet för att främja bredbandssamverkan, vilket kommer att möjliggöra en utveckling av Byanätsforum.

Byanätsforum kommer att ha följande inriktning:

  • INFORMATION – Ökad kunskap till byanäten med webbplats, infomaterial, sociala medier och nyhetsbrev med mera.
  • NÄTVERK – Byanätsforum ska bygga nätverk mellan byanät, marknadsaktörer och  myndigheter samt med andra organisationer som är av nytta för byanäten. 
  • RÅDGIVNING – Vägledning, helpdesk, ekonomisk, juridisk, organisatorisk rådgivning till byanäten.
  • FÖRETRÄDARSKAP – Representera byanäten och synliggöra betydelsen av byanät för att uppnå bredbandsmålet i Sverige.

Byanätsforum riktar sig både till byanät som ska bildas, byanät som driftar sitt eget nät och byanät som vill sälja sitt nät. Projektet ska pågå under två år till slutet av 2019. Just nu pågår rekrytering av två medarbetare och överlämning från Bredbandsforum till det nya projektet.

Kontaktperson för projektet är Ulrik Strömberg på Hela Sverige ska leva.

Länk till Hela Sverige ska leva


Kort historik

Byanätsforum lanserades i mars 2015 och är ursprungligen ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet har sin grund i en bedömning från Bredbandsforums styrgrupp om att byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning.