Byanätsforums elfte nyhetsbrev

Publicerad 2017-01-10

Byanätsforum publicerar regelbundet ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna. För att alla som är intresserade av bredbandsutbyggnad på landsbygden ska kunna ta del av informationen så publiceras det även på Byanätsforums hemsida.

Det elfte numret av nyhetsbrevet publicerades i januari 2017 och innehåller följande artiklar:

 • Ett helt uppkopplat Sverige
 • Frågor och svar
 • Sveriges nya bredbandsstrategi
 • Fiber fortsätter öka
 • Landsbygdskommitténs slutbetänkande
 • PTS första beslut kring utbyggnadslagen
 • Jordbruksverket utlyser pengar till samarbeten inom bredband
 • Lägesrapport från Jordbruksverket
 • Robustfiber certifierar utförare
 • Fibersamverkan.se lanserar försäkring
 • Lantmäteriet anordnade seminarium
 • Bredbandsforums möte om bredband på landsbygden

Läs Byanätsforums elfte nyhetsbrev – januari 2017

Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du här: www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Byanatsforums-nyhetsbrev/