Byanätsforums tolfte nyhetsbrev

Publicerad 2017-05-31

Byanätsforum publicerar regelbundet ett nyhetsbrev som sänds till medlemmarna. För att alla som är intresserade av bredbandsutbyggnad på landsbygden ska kunna ta del av informationen så publiceras det även på Byanätsforums hemsida.

Det tolfte numret publicerades i maj 2017 och innehåller följande artiklar:

  • Utlovad bredbandsmiljard kommer behövas
  • Frågor och svar
  • Lägesrapport från Jordbruksverket
  • Pengar till samarbeten för bredband på landsbygden
  • 100 Mbit/s via luften till Axala bredbandsförening
  • Så ser det ut med bredband i länen
  • Information från Trafikverket
  • Stöd till skärgården i Stockholms län
  • PTS bredbandskartläggning
  • Ny grundnivå för internet

Läs Byanätsforums tolfte nyhetsbrev – maj 2017

Tidigare nummer av nyhetsbrevet hittar du här: www.bredbandsforum.se/Byanatsforum/Byanatsforums-nyhetsbrev/