Dialogmöte om Trafikverkets långa handläggningstider för anläggningstillstånd längs vägnätet

Publicerad 2017-11-23

Den 22 november bjöd Bredbandsforum och Post- och telestyrelsen (PTS) in till ett dialogmöte mellan Trafikverket och telekombranschen. Bakgrunden till mötet är de långa handläggningstider för grävtillstånd längs vägnätet som under en längre tid skapat fördröjningar i bredbandsutbyggnaden i landet.

Under mötet diskuterades hur såväl handläggningstiderna som antalet väntande ärenden ska kunna kortas ner, och hur man ska arbeta för en bättre samverkan mellan Trafikverket och branschen framöver. Mötet var ett viktigt avstamp i att ta nya tag för att hinna bygga ut Sveriges bredbandsnät i enlighet med de mål som ska ha uppnåtts 2020 och 2025.

Mötet resulterade bland annat i att ett kvalitetsråd, tills vidare i PTS regi, ska skapas med målsättningen att korta handläggningstiderna och därmed påskynda utrullningen av bredband i Sverige.

Medverkande på mötet var representanter från Trafikverket, telekomoperatörerna, IT & Telekomföretagen, Svenska stadsnätsföreningen, de regionala bredbandskoordinatorerna, PTS och Bredbandsforum.