Fortsatt hög efterfrågan på snabbt bredband

Publicerad 2017-11-30

Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad visar att antalet abonnemang på snabbt bredband (hastigheter på 100Mbit/s eller mer) ökat under första halvåret 2017. Vid halvårsskiftet uppgick antalet abonnemang till 2,4 miljoner, en ökning på 31 procent. I rapporten framgår också att abonnemang via fiber ökat med 18 procent och nu uppgår till 2,16 miljoner.

Läs mer i artikeln från PTS.

Här kan du läsa rapporten.