Hål i gatan – Seminarium på SKL

Publicerad 2017-02-28

Fiberbyggnationen i Sverige skapar utmaningar lokalt; hur ska gatuarbetet organiseras?

 Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en nyckelaktör för att främja bredbandsarbetet i Sveriges kommuner. Organisationen ger professionellt stöd och säkerställer att kommunerna har information i aktuella ämnen som berör bredbandsutbyggnaden. De bjuder dessutom in till utvecklande seminarier om relevanta frågor. En sådan aktuell fråga rör grävarbeten för bredband på kommunal mark där SKL beslöt att bjuda in till en heldag för diskussion och kunskapsfördjupning i början av 2017.

Över 100 kommuner valde att hörsamma inbjudan och slöt upp på ett välbesökta seminarium. Diskussionerna blev många och speglade tydligt de olika förutsättningar som Sveriges 290 kommuner har. Det är glädjande att intresset är så stort för dessa viktiga frågor.

Med anledning av det som avhandlades på seminarium går tre reflektioner att göra:

För det första, expansionen av fibernät i Sverige har medfört en hög aktivitetsnivå på Sveriges gatukontor. Konkurrerande aktörer i samma områden medför nya utmaningar att koordinera aktiviteter för samförläggning och hitta processer för att handlägga ansökningar snabbt och rättssäkert. En allmän förhoppning är att den värsta fiberboomen redan passerats och att läget framåt kommer att bli lättare att hantera.
                                                                                                                                         .

För det andra. Det finns inga samlad erfarenhet kring hur moderna anläggningstekniker fungerar i praktiken. Erfarenheterna, såväl goda som mindre goda, finns spridda runt om i landet och är relativt motsägelsefulla. Kommuner i exempelvis Värmland har testat spårfräsning med tveksamma resultat medan samma teknik använts framgångsrikt i kommuner i Östergötland. Sammantaget förefaller det nästan finnas förutfattade meningar kring hur väl teknikerna fungerar alternativt att de inte fungerar alls i Sverige.
                                                                                                                                         .
För det tredje. Kommuner tillämpar uppenbart olika praxis och villkor kring tariffer och grävtillstånd. En del kommuner i exempelvis Dalarna hanterar bredband som andra ”rör i marken” och på samma sätt som de ”alltid gjort” medan exempelvis kommuner i Stockholm infört grävförbud för bredband då antalet arbeten blivit övermäktigt. Några systematiska jämförelser mellan kommuner finns dock inte även om interregionalt utbyte av erfarenheter görs på löpande basis. Här skulle det behövas ökad transparens för att få en bättre bild av hur det ser ut och förklaringar till varför det ser ut som det gör.

För mer information, kontakta SKL