Stora prisskillnader på fiberanslutningar till villan

Publicerad 2015-02-13

Priser på fiberanslutningar av villor och internetabonnemang baserat på fiberanslutning skiljer sig mycket åt.

Prisskillnaderna och svårigheten att överblicka vad olika erbjudanden innehåller är ett stort konsumentproblem just nu. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014”.

Rapporten visar att priset för internetabonnemang via fiber (100Mbit/s) skiljer sig mycket åt – från 200 kr till 400 kr per månad. Enligt rapporten är abonnemang i nät där det finns flera tjänsteleverantörer generellt billigare än i nät där det bara finns en tjänsteleverantör. Priset beror även bland annat på vilka erbjudanden som finns tillgängliga på den aktuella platsen och, om det gäller flerfamiljshus, om det finns möjlighet till gruppavtal där alla lägenheter ansluts till samma operatör. Sådana gruppavtal är de billigaste på marknaden men innebär samtidigt långa bindningstider.

Även fiberanslutningar av villor har visat sig skilja mycket i pris. I genomsnitt kostar det 18 000 kr. Det beror mycket på vilken sorts grävarbete som ingår. En annan faktor är om nätavgifter ingår i anslutningskostnaden eller inte.

Bredbandsforums Villagrupp arbetar just nu med att analysera villamarknaden och ge förslag på föräbttringsåtgärder: Läs mer här

Läs mer och ta del av hela rapporten på PTS webbplats