10 röster om bredband - Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen

Publicerad 2014-07-14

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen och medlem i Bredbandsforums styrgrupp!

Hej Anne-Marie! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

– Vi gör en rad saker; vi har till att börja med varit med och tagit fram en rapport som visar vad bredbandsutbyggnaden verkligen kommer att kosta, och jobbar för att lyfta fram vad den visar i så många sammanhang som möjligt. Förutom att presentera den för politiker, myndigheter och opinionsbildare höll vi ett väldigt välbesökt seminarium om den här i Almedalen.

Dessutom ser vi självklart till att lyfta frågan och prata om den med så många människor vi bara kan – en viktig del av vår närvaro i Almedalen är att göra just det: prata om bredbandsutbyggnaden. Ska alla svenskar ha möjlighet att vara delaktiga i och dra nytta av digitaliseringen av samhället, behöver vi själva bredbandsinfrastrukturen. Bredbandsfrågan måste finnas med på den politiska agendan.

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit IT&Telekomföretagens bidrag till utvecklingen?

– Att vi aktivt har deltagit i Bredbandsforum och driver frågan näringspolitiskt är såklart ett bidrag, men det är ju inte i huvudsak vi utan våra medlemsföretag som bidrar. Det är de som faktiskt bygger.  

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna regeringens bredbandsmål till 2020?
– Att den resterande utbyggnaden genomförs på ett så effektivt och samordnat sätt som möjligt, så att de pengar som investeras används räcker så långt – och till så många – som möjligt.

Här har kommunerna en nyckelroll, genom att det är de som måste ge rätt förutsättningar för operatörerna. Det är också viktigt att de offentliga medel som skjuts till hamnar på rätt ställe, det vill säga på de platser där det inte är lönsamt för operatörerna att bygga ut, vilket inte alltid varit fallet hittills.


Hur kan IT&Telekomföretagen bidra till att överkomma utmaningarna?
– Bland annat kommer vi att fortsätta medverka i Bredbandsforum, som är en viktig och betydelsefull plattform för den samverkan som är nödvändig för att bredbandsutbyggnaden ska lyckas.

Och, återigen, är en viktig del av vår roll att lyfta frågan och göra vad vi kan för att påverka dem som tar besluten.