10 röster om bredband - Linus Jönsson, Net1

Publicerad 2014-07-22

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Linus Jönsson, VD på Net1 och medlem i Bredbandsforums styrgrupp!

Hej Linus! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

- Det vi fokuserar på är att via media få fram de viktiga fördelar som en snabb datauppkoppling ger. Det spelar ingen roll om det handlar om företag eller konsumenter, och det spelar ingen roll var man bor i Sverige, alla har något att tjäna på att bredbandet byggs ut och blir bättre.

Riksdagspolitiker har idag en bra förståelse för frågan, däremot behövs det ofta en extra push på lokal nivå, t ex i kommunerna. Där är vi ute och påverkar kontinuerligt. Vi har många gemensamma utbyggnadsprojekt på gång med kommunala energibolag och andra offentliga verksamheter. På många håll är vi de enda som kan erbjuda en tillräckligt bra yttäckning för att tillgodose behoven.

- Närvaron i Almedalen är en förlängning av den kommunikation och påverkan vi sysslar med resten av året, med den skillnaden att här vill vi få ut budskapet vitt och brett!

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit Net1s bidrag till utvecklingen?

- Vi har kommit långt, men nu måste vi börja prata kapacitet och inte täckning! Både befolkningstäckning och yttäckning är bra i Sverige, där vårt nät är speciellt viktigt för yttäckningen, men kapaciteten är det som inte räcker till nuförtiden. Och dataanvändningen ökar ju bara, nu senast med 60% på bara ett år.

Net1 fokuserar därför främst på att bygga på mer kapacitet, vi investerar både i ny utrustning och nya basstationer. När vi nu växlar över till 4g kommer vi kunna erbjuda en mycket högre kapacitet än tidigare, till att börja med 35 Mbit/s. 

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

- Vi behöver fiber till våra master. Att det är enkelt och lönsamt att bygga ut fiberinfrastrukturen är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta leverera i de mobila näten.

- En utmaning är också de sista 10 procenten. 90 procent ska enligt bredbandsmålen få tillgång till bredband i världsklass. Men även de sista 10 måste få del av framtidens tjänster och samhällsutveckling som bredbandet möjliggör.

Vi kommer därför när vi är klara med övergången till 4g fortsätta fokusera på landsbygden. Hastigheten och kapaciteten från 4g tillsammans med vår yttäckning fungerar som både hemmalösning och mobil lösning ute på landsbygden.

Hur kan Net1 bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

- Vi är det tydliga alternativet för landsbygden, i många fall det enda alternativet. För oss är det ett viktigt bredbandsmål att man även där ska ha både täckning och kapacitet. Om du bor eller jobbar på landsbygden, eller behöver bredband i bilen eller båten, så är det Net1 som gäller!

Ett annat mål vi också behöver förhålla oss till är EUs bredbandsmål om att 100 procent av EUs medborgare ska ha tillgång till bredband om 30Mbit/s. Det målet löser Net1 från och med 2015 med övergången till 4g.