10 röster om bredband - Mats Lundquist, Telenor

Publicerad 2014-07-07

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Först ut är Mats Lundquist, Affärsområdeschef för bredband och tv på Telenor och medlem Bredbandsforums styrgrupp!

Hej Mats! Vad gör du och Telenor här i Almedalen för att få upp bredbandsinfrastruktur på agendan?

- Almedalsveckan är ett bra forum för att träffa politiker och andra beslutsfattare. Vi deltar i seminarier och förklarar vår bild och vår syn på vad vi behöver göra för att förbättra förutsättningarna för att bygga ut bredband. I år märker man verkligen att bredbandsinfrastrukturen redan är högt upp på agendan. Det har sjunkit in att detta är en viktig fråga, bara för några år sen var det mycket svårare att nå igenom bruset.

- Däremot förstår ännu inte alla politiker kopplingen mellan infrastruktur och sysselsättning, konkurrenskraft och en fungerande offentlig verksamhet. Där är det viktigt för oss att berätta både om det positiva, vad bredband kan ge för vinster, men också det negativa, vad som kan hända om vi nu lutar oss tillbaka och är nöjda. Kommunala politiker är viktiga spelare, de måste vara engagerade och kunniga. Förhoppningsvis kan vi bidra till det.

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit Telenors bidrag till utvecklingen?

- Genom Bredbandsbolaget står Telenor för en stor del av de 57 procent som idag har tillgång till fiberbredband. Om det inte var för Bredbandsbolaget hade Sverige inte kommit så långt som vi ändå gjort. Vårt 4g- nät är i världsklass, och vi fortsätter självklart bygga ut och förtäta det.

- Vi har också varit och är aktiva i att främja bredbandsutbyggnad till villor på olika sätt. Ska vi kunna ta oss från 57 procent till 90% som är regeringens mål, finns det mycket att göra vad gäller konkurrenssituationen på den marknaden. Där jobbar vi stenhårt! Jag tycker det är mycket bra att Bredbandsforum nu tillsatt en Villagrupp, som ska titta på villamarknaden och föreslå förbättringar och lösningar. Det är jag övertygad om kommer behövas om vi ska nå målen.

Vilka utmaningar ser du att vi står inför fram till 2020?

- Det kommer vara extremt svårt att bygga höghastighetsbredband till 90 procent. Villagruppen och andra initiativ på den marknaden tror jag kommer bli jätteviktiga. Vi behöver fundera på hur kan vi göra det billigare på olika sätt, både för operatören och villaägaren. Men andra frågor kvarstår också. Hur ska vi implementera grävdirektivet? Hur kan vi få kommunerna mer engagerade?

- Hittar vi en lista på åtgärder som sänker barriärerna, och stimulerar efterfrågan, så kommer vi kunna nå längre ut. Bredbandsforum är viktigt om vi ska kunna lösa upp de här knutarna. Där har vi som deltar en gemensam ambition och målbild, och kan konkret gå ner och titta på olika problem i detalj. Kan vi undvika att alla fokuserar på sina egna frågor tjänar hela branschen på det.

Vad blir Telenors roll i att uppnå bredbandsmålen?

- Vi kommer vara oerhört aktiva och fortsätta investera i alla de infrastrukturer vi har; mobilnäten, dsl, och fibernäten. Vi gör allt vad vi kan för att förbättra förutsättningarna och öka konkurrensen, och är självklart aktiva i Bredbandsforums samtliga arbetsgrupper. Vi hoppas att bredbandsfrågan och Bredbandsforum fortsätter vara högt upp på agendan för näringsdepartementet de kommande åren, på samma sätt som de är för Telenor!