10 röster om bredband - Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen

Publicerad 2014-07-18

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Mikael Ek, VD på Svenska Stadsnätsföreningen och medlem i Bredbandsforums styrgrupp!

Hej Mikael! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

- En av SSNfs viktigaste uppgifter är att få upp ögonen på politiker och beslutsfattare att Sveriges framtida välfärd hänger på bredbandsutyggnaden. Trots att vi har kommit långt så kan vi inte slå oss till ro. Detta arbete kallar vi för kunskapslyftet, och innebär att vi försöker öka kunskapen om bredband hos politiker på kommunal, regional, och nationell nivå.

Vårt främsta verktyg är undersökningarna vi gör på löpande basis. I vintras tog vi till exempel fram siffor på vad Sverige skulle kunna spara på att använda it bättre inom hemtjänsten. Detta kommunicerade vi ut via pressmeddelanden och nyhetsartiklar och undersökningen fick ett stort genomslag! Under det senaste året har vi fått 693 artiklar publicerade i olika media. Där ser vi att vi gör mycket nytta för att få upp bredband på agendan.

- Vår senaste undersökning gjorde vi bland nuvarande och blivande riksdagspolitiker. SSNf ser att många villaägare som vill ansluta sin fastighet till fiber hamnar i en mycket svår situation. Många villahushåll har t ex inte medel att betala den höga kostnad som det ibland kan handla om. Där tror vi att det skulle behövas någon typ av stimulansmedel. Men tycker politikerna att frågan är viktig?

Undersökningen visar att 16 procent av politikerna håller med oss. 50 procent av politikerna håller inte med. Det är en viktig fråga och på grund av det undersökningen visar så punktmarkerar vi den här i Almedalen, och anordnar seminarier och debatter för att förklara vår syn och våra argument.

- Hela vår verksamhet genomsyras alltså av att lyfta bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan!

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit SSNfs bidrag till utvecklingen?

- Vårt största bidrag är att vi lyfter upp frågan! Att vi fokuserar på att få upp förståelsen hos t ex kommunerna har vi bidragit till att vi har mer bredband nu än vad vi annars hade haft.

- Sedan står självklart SSNFs medlemmar för en väldigt stor del av dessa 57 procent. Men jag skulle säga att ett lika viktigt arbete är att vi ser till att Sveriges bredbandsnät håller en kvalitet och säkerhet i världsklass. Vi hjälper stadsnäten att förbättra näten och bli mer effektiva ki sin förvaltning. Vi arbetar också mycket med robusthetsfrågor. När nya samhällsviktiga tjänster som tar sitt intåg i nätet ställs det nya krav på t ex driftssäkerhet. Och när den offentliga sektorn börjar använda internet för omsorgen kommer kraven bara öka. Där spelar SSNf en stor roll, genom erfarenhetsutbyten och utbildningar gör vi infrastrukturen bättre och säkrare.

CESAR är ett världsunikt system för att hyra ut infrastruktur digitalt. Det är ett bra exempel på hur vi förenklar och effektiviserar vardagen för våra medlemmar.

- Vi deltar ju också i Bredbandsforum. Tittar man tillbaka har både staten och branschen tjänat på att vi hittat en samverkansform där vi kunnat driva frågor framåt, och identifiera och konkretisera hinder. Att gå bortom politik och istället gått ner och tittat på sakfrågorna har löst ut många knutar. SSNf är aktiva i de flesta arbetsgrupperna och deltar med både personal och resurser för att lösa problemen.

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

- Finansieringen är knäckfrågan, det behövs helt enkelt mycket pengar för att nå målen. Enligt våra senaste beräkningar kommer det kosta 50 miljarder. Där är betalningsförmågan för villahushållen jätteviktig.

Efterfrågan är hög, men bara för att man vill ha betyder inte det att man har råd om priset blir för högt. Då behöver vi fundera från två håll. Det finns dels vissa hushåll som inte förstår behovet, och som inte ser att det man har idag inte kommer räcka i morgon. Det finns dels vissa hushåll som helt enkelt kommer behöva hjälp. Därför är det så bra att vi fått till en villagrupp i Bredbandsforum som kan belysa den här marknaden och se vilka problem som kan uppstå, och hur vi kan lösa dom.

Hur kan SSNf bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

- Vi kommer fortsätta på samma spår! SSNf kommer dra sitt strå till stacken för att skapa en gemensam förståelse och en gemensam agenda för hur vi ska fixa infrastrukturen och se till att alla får del av digitaliseringen. Den främsta uppgiften för mig och min organisation är att sätta strålkastarljuset på frågorna.

Med hjälp av kunskapslyftet kommer fler och fler politiker börja ge frågan den uppmärksamhet den förtjänar, och med vårt arbete för att förbättra kvaliteten och säkerheten i näten ser vi också till att infrastrukturen håller måttet.