10 röster om bredband - Mikael Philipsson, Ip-Only

Publicerad 2014-07-23

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Mikael Philipsson, VD på IP-Only!

Hej Mikael! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

- Min vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bredband och digitaliseringens möjligheter. Det vi fokuserar på i Almedalen är det helhetskoncept vi utvecklat som ska se till att den visionen kan bli verklighet, Smart fiberstad. Poängen är att integrera hela Sverige, från tätort till region och binda samman de olika samhällena till ett enda öppet, nationellt nät. Vårt nät är och kommer förbli helt neutralt, och därmed öppet för att nya tjänster och användningsområden kan skapas. Lokala entreprenörer kan hitta nya marknader. Kommuner kan utveckla tjänster anpassade efter de egna förutsättningarna för att motsvara medborgarnas behov. 

Genom Wifi-ballongerna har vi fått upp bredbandet i luften och inte bara på agendan. Vi gör vad vi kan för att lyfta bredband generellt. Att frågan inte får mycket utrymme just nu är nog för att det inte finns någon stor opposition, politikerna är överens om att det är en kritisk infrastruktur vi bygger upp. I Härryda där vi bygger just nu så går majoritet och opposition ihop.

- Men även om politiker generellt sett tycker frågan är viktig behöver vi fortfarande trycka på för att förutsättningarna ska bli bättre. Vi vill investera, och vi vill investera stora summor, och då måste vi veta att även kommunerna känner ett långsiktigt ansvar och är med på att villkoren för oss som bygger näten behöver blir bättre.

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit IP-Onlys bidrag till utvecklingen?

- IP-Only är från början en infrastrukturoperatör, genom vårt arbete med datahallar och internettjänster har vi varit med och påverkat det generella behovet av tjänster ända sedan 1999.

- I och med att vi nu börjat investera ännu mer i våra fibernät kan man säga att vi är en utmanare. Vi utmanar den dominerande aktören på fibeområdet i Sverige, och vi gör det över hela landet. Ingen av de andra stora aktörerna har tagit upp den kampen, men jag är övertygad om att det behövs. Och jag är också övertygad om att vår affärsmodell kommer visa sig vara den starkare, med ett öppet, neutralt, och nationellt nät.

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

- Listan är lång, för oss som bygger fiber på många olika platser i landet sätter saker som tillståndshantering, var och hur man får förlägga ledningar, och andra administrativa saker käppar i hjulen. Mycket skulle man kunna komma åt om den nationella, regionala, och lokala bredbandsstrategin synkades bättre. I vissa regioner finns en strategi med bra, mätbara, konkreta mål, men när man kommer ner till kommunernas dokument har man inte brutit ner de stora orden till en konkret handlingsplan.

Kommunerna behöver inse hur viktiga de är. I konceptet Smart fiberstad hjälper vi till med just det. Ett paket som bygger på samverkan och samarbete och som en kommun kan använda sig av för att förbättra förutsättningarna och säkra infrastrukturen för sina medborgare.

- En annan utmaning är att få upp kvaliten i nätet. Många mindre kommuner med stadsnät har en utmaning med detta. De flesta byalag har inte kunskap när det gäller drift och förvaltning. Det är bra att fibern kommer på plats men vi måste också se till att de är driftssäkra och robusta. Det ska ju hålla i 30 år. Där vill vi gärna samarbeta med stadsnäten.

Hur kan IP-Only bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

- Just nu att sprida konceptet med Smart fiberstad, få med fler kommuner på banan, men också hjälpa till att få fram de tjänster vi ska fylla näten med. Vi vill hjälpa till och fånga upp den kreativitet som finns, och ge bättre förutsättningar för allt från studenter till entreprenörer att utveckla tjänster och verktyg. Då kan vi också öka anslutninggraden och få ännu fler att utnyttja näten. Att bygga till 90 procent är något helt annat än att få 90 procent att använda sig av allt det goda som kommer av digitaliseringen!