10 röster om bredband - Stefan Backman, Tele2

Publicerad 2014-08-12

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Stefan Backman, chefsjurist på Tele2 och medlem i Bredbandsforums styrgrupp!

Hej Stefan! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

- Det som är viktigt för oss är att få strålkastaren att lysa mer på de mobila näten. Från politiskt håll har det varit mycket fokus på fast infrastruktur och att vi kommer uppnå bredbandsmålen främst med fiber. Det är lätt att glömma bort att vi gör väldigt mycket redan nu som kan motsvara bredbandsmålen på den mobila sidan. Man behöver  komma ihåg att mobil infrastruktur faktiskt kommer vara en del av att hela Sverige får tillgång till bredband.

- Almedalen är en bra plattform eftersom det finns representanter från alla grupper. När vi vill sätta fokus på hur bra vi nät vi faktiskt har i Sverige och hur vi kan göra de ännu bättre så når vi ut brett. Det finns ett stort intresse för samhällsfrågor i samband med valtider och möjligheten att påverka är något större så det är klart vi fokuserar våra ansträngningar speciellt under valåret.

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4G. Vad har varit Tele2s bidrag till utvecklingen?

- Vi har framförallt byggt en väldigt bred och bra mobil infrastruktur med en fantastisk yttäckning. Överallt där vi har 2G-täckning erbjuder vi nu också 4G. Vårt 4G-nät har fått utnämningen som bäst i världen, och Sverige överhuvudtaget ligger i framkant. Det är vi otroligt stolta över och det vill vi öka kunskapen om.

Vi försöker ta en aktiv roll i Bredbandsforum och driva frågor som är viktiga för oss. Vi engagerade oss väldigt mycket i t ex Mobilgruppen. Det har kommit konkreta åtgärder och resultat av arbetet så för oss innebär forumet en viktig möjlighet att påverka.

- Nu tar vi också vidare det som PTS och Bredbandsforum initierade med regionala dialogmöten. Det behövs en naturlig mötesplats för det offentliga och privata där vi mer konkret kan prata om planering och strageiska frågor. Dialog på regional och kommunal basis kommer vara mycket viktigt.

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

- Nu handlar det om att se till att utrullningen fortsätter. Vi ska ut med otroligt många nya basstationer, nu fokuserar vi på yttäckning och inte befolkningstäckning. Så det finns mycket att göra för att se till att den processen går så smidigt som möjligt, vad gäller till exempel olika tillstånd och bygglov och liknande. Vi har tidigare lagt förslag på att man som nätbyggare ska kunna få alla tillstånd på samma ställe, vid samma tidpunkt. Nu är det väldigt många instanser vi behöver prata med om samma fråga. 

Hur kan Tele2 bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

- För att kunna nå längst ut kommer det krävas någon form av samverkan mellan det privata och offentliga. Där är vi intresserade av innovativa lösningar som till exempel samhällsmaster. Men vårt största bidrag kommer fortsatt vara att vi investerar stora summor i att bygga ut och förbättra vårt nät. Vi ska se till att vi även i fortsättningen har världens bästa 4G-nät och att Sverige fortsätter ligga i framkant.