10 röster om bredband – Ove Alm, Skanova

Publicerad 2014-08-08

Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Ove Alm, VD på Skanova!

Hej Ove! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

- I och med att Sverige redan ligger långt fram, och har kommit långt både i användning och utbyggnad, så blir det inte en politisk fråga. Vi är här för att belysa att det handlar om mycket stora summor pengar som behöver investeras, och att kommuner och andra aktörer med stort inflytande behöver vara engagerade. Skanova och andra nätägare kommer investera så mycket som möjligt av pengarna som behövs, men vi behöver få bra förutsättningar. Det är de villkor som sätts av andra, t ex kommuner, som påverkar kostnaden att förlägga bredband mest.    

- I och med att Sverige redan ligger långt fram, och har kommit långt både i användning och utbyggnad, så blir det inte en politisk fråga. Det finns mycket att göra för att belysa om att det handlar om mycket stora summor pengar som behöver investeras, och att kommuner och andra aktörer med stort inflytande behöver vara engagerade. Skanova och andra nätägare kommer investera så mycket som möjligt av pengarna som behövs, men vi behöver få bra förutsättningar. Det är de villkor som sätts av andra, t ex kommuner, som påverkar kostnaden att förlägga bredband mest.

- På riksnivå tror jag de flesta politiker vet att detta är viktigt, de flesta kan se nyttan och hur viktigt det är att Sverige ligger långt fram. Däremot är det många som inte vet att de kan hjälpa till, det kan handla politiker men också aktörer som till exempel myndigheter. Det är många som påverkar hur lätt eller svårt, billigt eller dyrt det är att bygga bredband i Sverige.

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit Skanovas bidrag till utvecklingen?

- Skanova bygger ett helt öppet nät och står för ungefär en tredjedel av fiberaccesserna i Sverige. Vi har investerat stora summor i att se till att bredbandsinfrastrukturen i Sverige är mer tillgänglig och kommer fler till nytta. Och när vi ökar takten så hänger också andra på, när vi bygger i ett område så kommer även andra dit och bygger. 

- Vi har en unik situation i Sverige i och med att vi har en allmänhet som är intresserade av och ser nyttan med infrastrukturen. Här ser folk bredband som en investering i fastigheten eller något som höjer livskvaliteten, och inte bara som en kostnad. Det gör att affären går ihop, att vi kan fortsätta investera.

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

- Vi måste vara medvetna om att vi som bygger nu har byggt i de lättaste delarna av Sverige. Vi har börjat bygga där det bor mest folk och är bäst förutsättningar att gräva. För varje år som går så kommer vi till områden som är svårare och dyrare att förlägga bredband i. Därför måste vi jobba stenhårt med att förbättra villkoren runt om i landet, att till exempel fortsätta kämpa för ett bättre samarbete med kommunerna om var och hur vi får gräva. Det är viktigt att vi alla har samma målbild, det handlar ju i slutändan om att alla invånare i alla regioner och alla kommuner ska ha tillgång till bredband.

- Man kan säga att vi nu byggt "längst in", där det är lätt att få god ekonomi i projekten. "Längst ut", på landsbygden, är det många som anlägger egna byanät och det finns också bidragspengar att söka. Då återstår områdena mitt emellan, de som jag ser som de svåraste att fibrera. Kanske ett villaområde som ligger strax utanför en tätort, där det också i övrigt är dåliga förutsättningar för att gräva. De som bor där tror jag tyvärr är de sista i Sverige som kommer få fiber.

Hur kan Skanova bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

- Jag vill att alla ska ha bra bredband. Fiber kommer vara den absolut bästa lösningen för de flesta. Och Skanova vill bygga fiber så långt som det bara är möjligt. Men vi måste vara öppna för att det är andra tekniker som också måste till för att alla ska få tillgång till digitaliseringen. Här kommer alla aktörer, offentliga och privata, vara viktiga om vi ska uppnå målen.