10 röster om bredband – Staffan Bond, Hela Sverige ska Leva

Publicerad 2014-08-05

 Bredbandsforums kansli besökte i år Almedalsveckan, där vi bland annat har diskuterat bredbandsinfrastruktur med företrädare för intresseorganisationer och företag. I denna intervjuserie från Almedalen ger några av dessa företrädare sin syn på bredbandsfrågan och vad som behöver göras för att vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål.

Dagens intervju är med Staffan Bond, verksamhetsansvarig på Hela Sverige ska Leva!

Hej Staffan! Vad gör du och din organisation för att lyfta Bredbandsinfrastruktur på den politiska och mediala agendan?

– Vi har formulerat ett landsbygdspolitiskt program med de fem valfrågor som är viktigast för landsbygden. Bredbandsutbyggnaden är en av dessa fem frågor. Vi tycker visserligen att frågan är hyfsat uppe på agenda, men inte tillräckligt, och speciellt inte bredband på landsbygden.

Det som har blivit bättre på sistone är att vi pratar mer och mer om yttäckning, och inte bara befolkningstäckning. Tänker man på t ex mobilt bredband räcker det med att täcka storstadsområdena för att nå en riktig hög befolkningstäckning. Vi måste prata mer om yttäckning för att få med hela landet.

Även från Regeringens håll och i Bredbandsforum pratar man mer om landsbygdsaspekter.

 

 

– På landsbygden tampas vi med stora avstånd, och därför blir en teknologi som tar bort de avstånden livsviktig. Vi vill ha en modern landsbygd, som inte halkar efter i utvecklingen. Det ska vara lika bra förutsättningar att delta i samhällsutvecklingen oavsett vart man bor. Det är en demokratifråga.

– Bredband på landsbygden kommer vi arbeta för även efter valet, ända tills hela Sverige är täckt.

Det har hänt mycket de senaste åren! Enligt PTS Bredbandskartläggning har 57 procent tillgång till bredband med 100 Mbit/s, och 99 procent till 4g. Vad har varit Hela Sverige ska Levas bidrag till utvecklingen?

– Vi har varit aktiva och mobiliserat och entusiasmerat våra lokala utvecklingsgrupper, och det har lett till att en mängd lokala fibernät har byggts och är på gång just nu. Vi har också lyft fram frågan opinionsmässigt och politiskt, vi påverkar t ex olika departement och i riksdagens landsbygdsforum.

Eftersom Hela Sverige ska Leva, Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum, och andra aktörer har varit tydliga med att lyfta fram byanätsmodellen som något positivt, ligger vi ändå hyfsat bra till i Sverige vad gäller bredband på landsbygden.

– Vi har också jobbat hårt tillsammans med mobiloperatörerna för att få till en bättre utbyggnad och mer kapacitet i mobilnäten på landsbygden.

Vilka utmaningar står vi inför om vi ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020?

– Finansieringen. Nu fick vi precis tilldelat mer pengar till bredband i landsbygdsprogrammet, och en utmaning är att se till att det fortsatt kommer finnas pengar för lokal fiberutbyggnad. Det behöver finnas en kontinuerlig tillströmningen av stödmedel så att de som drar igång bredbandsprojekt vet vad som gäller och kan känna en trygghet.

Det behövs också en mycket bättre samordning mellan olika aktörer runt om i landet. Det räcker inte att man gräver i byarna om man inte kopplas upp på ett bra sätt. Det hör också ihop med frågan om drift och förvaltning. Just nu så bygger man på många platser, men vad händer med näten när man har byggt klart? Det är en sak att bygga ett nät, en annan att drifta och förvalta det. Ska man behålla nätet i egen regi eller sälja det? Vilka affärsmodeller ska man använda?

– Det finns olika uppfattningar om vad som är bäst, men oavsett vad man tycker så kommer det behövas en kompetent och kvalificerad rådgivningsfunktion, både i ett byggskede och i förvaltningsskedet.

Hela Sverige ska Leva kan bilda opinion och entusiasmera, men har inte möjlighet att fungera som rådgivare. Där behöver vi hitta på en lösning.

Hur kan Hela Sverige ska Leva bidra till att överkomma utmaningarna och uppnå bredbandsmålen?

– Först och främst ska vara med och hjälpa till i det nationella kompetenscentrumet som ska stötta byalagen, där kommer vi pusha för att en organisation kommer på plats så snart som möjligt och att arbetet kan dra igång.

Vi kommer också fortsätta verka för ett bättre samarbete mellan alla som verkar på landsbygden. T ex våra medlemsorganisationer som LRF och SmåKom, våra lokala utvecklingsgrupper och Sveriges alla kommuner. Ska vi kunna få till utbyggnaden på landsbygden behövs detta. Grundidén med Hela Sverige ska Leva är att få slagkraft med hjälp av lokalt samarbete och en lokal förankring. Genom den gemensamma ambitionen att utveckla landsbygden kan vi organisera oss och kunna påverka mer. Det är styrkan i byarörelsen.

– Hela Sverige ska Leva skapar, utvecklar och organiserar engagemanget ute i byarna. Det finns eldsjälar överallt i landet och ger vi de rätt stöd så kommer vi kunna fixa bredband till alla byar!