2 miljarder kr till bredband klara att använda

Publicerad 2014-06-27

I det nya landsbygdsprogrammet finns det 3,25 miljarder kronor till bredbandssatsningar i Sverige. Nu har Jordbruksverket tagit beslut om fördelning av 2 miljarder kronor  till länen för att investera i projekt som bygger ut accessnät för bredband.

I det nya landsbygdsprogrammet, som pågår 2014-2020, satsar EU och Sverige på att bygga ut tillgången till bredband. Satsningen uppgår totalt till 3,25 miljarder kronor. Nu har Jordbruksverket fördelat drygt 2 miljarder kronor av potten till länsstyrelserna som beslutar om pengarna till projekt som investerar i bredband på den svenska landsbygden. Jordbruksverket fördelar resterande pengar till länen senare under programperioden. Målet är att omkring 550 000 personer ska få möjlighet att ansluta sig till framtidssäkert bredband om minst 100 Mbit/s.

Fördelning beror på utveckling och gleshet
Hur pengarna fördelas över länen beror på en fördelningsnyckel som Jordbruksverket tagit fram. Den är uppbyggd av statistik från Post- och telestyrelsen som visar var i landet det finns störst andel landsbygdsboende och landsbygdsföretag som inte har bredbandanslutning med 100 Mbit/s. I fördelningsnyckeln räknar också Jordbruksverket med en gleshetsfaktor för att de allra mest glest befolkade länen också ska få en rimlig del av pengarna.

Pengarna går att söka i september
Medel  kan söka bredbandsstödet hos länsstyrelserna från och med september i år. Eftersom EU-kommissionen inte har godkänt det svenska landsbygdsprogrammet ännu kan det dröja till våren/sommaren 2015 innan länsstyrelserna kan fatta beslut om de ansökningar som kommer in.

Mer information hittar du här