Auktion av frekvenser ger täckning

Post- och telestyrelsens auktion av tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet har avslutats.

Ett av tillstånden är förenat med villkor att tillståndshavaren ska täcka bostäder och verksamhetsställen som saknar möjligheter till bredband. Det ska ske enligt anvisningar från PTS och högst till en kostnad för utbyggnad om 300 miljoner kronor.

För mer information se

www.pts.se