Bredband i olika länder

Liksom Sverige finns det ett flertal länder som har som strategisk vision att skapa bredband i världsklass. Utvecklingen går snabbt framåt.

Ett av de företag som kontinuerligt följer bredbandsutvecklingen i olika länder är Akamai. För ett år rapporterade företaget att Umeå har det snabbaste bredbandsnätet utanför Asien. Den senaste rapporten visar att andra städer och länder tar in snabbt på det svenska försprånget.

Enligt Akamai är det nu mera den norska stade Lyse som har det snabbaste bredbandet i Europa. Etta är den japanska staden Tokai med en genomsnittshastighet på 31,2 Mbps.

Akamais rapport The State of the Internet kan laddas ner på www.akamai.com/stateoftheinternet