Bredband i världsklass till 18 000 hushåll

Post- och Telestyrelsen, PTS, har nu fördelat 70 miljoner kronor i medfinansiering till 133 bredbandsprojekt på landsbygden. Detta kommer ge ca 18 000 hushåll bredbandsuppkoppling med fiber. De som har sökt och fått mest pengar är Örebro län, Värmlands län och Västra Götalands län. Stöden innebär att projekt kan realiseras som gör substantiell skillnad lokalt.

Byalag och andra lokala utvecklingsgrupper kan söka stöd för att bygga bredband genom landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet – ett stöd för att lägga tomrör man sedan kan dra fiber i. En del av stöden kräver att det offentliga tar en del av kostnaden. Detta har tidigare varit problematiskt.

Mer information om bredbandsstöd finns här