Bredband på landsbygden

Publicerad 2013-04-12

Ny broschyr hjälper dig att navigera genom byanätsprocessen

Det har länge saknats en samlad kunskap om bredbandsbyggnation på landsbygden, en produkt som sammantaget beskriver hur processen går till från ax till limpa när ett byanät skall färdigställas. Nu har dock Byanätsgruppen inom Bredbandsforum åtgärdat detta genom att ta fram en lättillgänglig och schematisk beskrivning av byanätsprocessen, broschyren ”Bredband på landsbygden”.

 Skriften ger på dryga 30 sidor en spännande och tankeväckande introduktion till området samtidigt som några av de vanligaste frågorna besvaras.

Urval av röster om skriften: 

"Fräscht och nyskapande" - Regionsförträdare från Västra Götaland

"Djupa insikter i aptiligt format" - Handläggare på länsstyrele i norra Sverige

"En potentiell pamflett för byanätsrörelen" - Kommunrepresentant i Bergslagen

"Förvånansvärt lätt att förstå" - Byalagsföreträdare i Västmanland

"Det tindrar och smäller" - Fiber till Byn nestor

Kontakta Patrik Sandgren vid frågor om ”Bredband på landsbygden” elller för att beställa trycka exemplar av broschyren, perfekt att dela ut vid möten inom byalaget.

Läs Bredband på landsbygden

Läs mer om Byanätsgruppen (Arbetsgrupp 5)