Bredband till villa på konsumentdagarna

Publicerad 2015-05-22

Bredbandsforums Villagrupp besökte i år Konsumentdagarna. Konferensen anordnas av Konsumentvägledarnas förening och lockade besökare från hela landet.

Konsumentdagarna är de kommunala vägledarnas årliga konferens, dit man kommer från hela landet för att mötas, lära sig om nya ämnen och diskutera aktuella konsumentfrågor. I år ägde dagarna rum på Lidingö, och Bredbandsforums Villagrupp deltog och berättade om arbetet med att sprida konsumentinformation om bredband till villa.