Bredbandsanvändning fortsätter att öka

”Svensk telemarknad” - PTS halvårssammanställning över bredbandsanvändningen i Sverige visar på en fortsatt kraftig ökning av bredband. Orsaken till denna ökning kan sökas i svenskarnas efterfrågan på ökad mobilitet och högre hastigheter.

Idag finns det ca 2,3 miljoner smarta telefoner med bredband i mobilnäten i Sverige, vilket gjort att det mobila surfandet ökat kraftigt. Trafiken i näten har ökat med 200 procent på årsbasis och det finns inget som tyder på att denna ökningstakt skulle vara avtagande. Mobilt bredband är dock beroende av en underliggande fiberinfrastruktur. Fiber behövs nämligen för att kunna transportera de stora mängderna data som genereras. Desto mer mobil bredbandsanvändningen blir, desto större blir behovet av en trådbunden fiberbaserad infrastruktur. Fortsatta investeringar i fiber är därför centralt om mobilt bredband ska fungera även i framtiden.


Fiber behövs också för att hantera efterfrågan på högre hastigheter. Rapporten från PTS visar att nära 20 procent av dem som kan skaffa ett abonnemang med en hastighet på minst 100 Mbit/s redan gjort det. Antalet bredbandsabonnemang via fibernät har ökat med över 15 procent och uppgick vid halvårsskiftet till 843 000. Ökningen sker på bekostnad av bredband via kopparnätet (xDSL).

PTS rapport visar också att trenden mot att all kommunikation går över Internet successivt fortsätter. Allt fler använder med andra ord bredbandsuppkopplingen för att både ringa, surfa och titta på TV.

Mer information om rapporten Svensk telemarknad finns hos PTS