Bredbandsforum årets GREAT-initiativ

Publicerad 2015-02-27

Bredbandsföreningen GREAT delar sedan 2010 ut ett pris till "årets GREAT- initiativ" till organisationer som gjort betydande insatser för bredbandsutbyggnaden. 2014 års mycket stolta vinnare är regeringens Bredbandsforum.

GREAT är en ideell förening som sedan 2004 arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västra Sverige. Föreningen består av ett 50-tal aktörer; operatörer, företag, föreningar, universitet och högskolor, kommuner samt kommunala och regionala bolag. Målet är att påverka och utveckla Västra Sverige och dess IT-infrastruktur.

Föreningen delar årligen ut ett pris till den person eller organisation som gjort betydande insatser för att främja utbyggnaden av höghastighetsbredband och för 2014 valde man Bredbandsforum:

"Vinnare: Regeringens Bredbandsforum. Motivering: Har med tålamod och kontinuitet arbetat för bredbandsutvecklingen i många år. Genom 12-14 olika arbetsgrupper har man lyft  fram hinder för bredbandsutbyggnad på olika områden och sedan fortsatt med en ny gruppering som fått försöka ta fram  och föreslå lösningar på uppfattade hinder. Systematiskt och resultatorienterat arbete. Hela marknaden inkl det offentliga ingår i Bredbandsforum vilket skapat en samsyn över hur bredbandsituationen i Sverige ser ut och vad man kan göra. Sverige är ett av idag Europas bästa länder på bredbandsutbyggnad. Bredbandsforum har stor del i den utvecklingen."

Läs mer om GREAT och priset på:

http://great-it.se/om-oss/arets-great-initiativ/