Bredbandsforum besöker Östersund den 21 mars

Bredbandsforum har blivit särskilt inbjudna till Näringslivsrådet i Östersunds kommun för att diskutera möjligheter med digital infrastruktur. På mötet deltar representanter från kommunen, länsstyrelsen i Jämtland och näringslivet i Östersund.