Bredbandsforum besöker REV förbundsstämma

Publicerad 2015-01-23

Bredbandsforum kommer den 14-15 mars besöka 2015 års förbundsstämma för Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).

Konferensen äger rum på first hotel grand i Borås.

På stämman kommer Bredbandsforum hålla i ett antal seminarier om vilken roll enskilda väghållare kan spela vid utbyggnad av bredband, och vilka möjligheter som finns för att få till stånd bredbandsutbyggnad i glesbebyggda områden. Andra seminarier avhandlar ämnen som ekonomi, dagvatten, och vägbelysning.

Bredbandsforums kansli har fått i uppdrag av forumets styrgrupp att undersöka möjligheterna att skapa en organisation för byanäten i syfte att stödja byanäten och förbättra de enskilda bredbandsnätens situation. Beröringspunkterna mellan enskilda bredbandsnät och enskilda vägar är många och att delta på REVs förbundsstämma innebär en möjlighet att skapa värdefulla kontakter.

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige. Organisationen ska på olika sätt bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige, och tillvarata de enskilda väghållarnas intressen gentemot politiker, myndigheter och organisationer.

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar och framställningar när så behövs. REV kan också ge experthjälp i Tekniska frågor och anordnar regelbundet kurser och konferenser som syftar till att höja kompetensen hos de som arbetar med den enskilda väghållningen.

Läs mer om REV och årets förbundsstämma på:

http://www.revriks.se/