Bredbandsforum besökte Uppvidinge kommun

Publicerad 2012-09-11

Det behövs ett nytag i kommunen kring bredbandsfrågan. Det var en av de slutsatser som drogs efter att Bredbandsforum besökt Uppvidinge kommun i Småland och diskuterat behovet av bredband och kommunens möjligheter att påverka utvecklingen. 

Kommunerna är en mycket viktig pusselbit för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås och deras betydelse har i flera sammanhang lyfts i Bredbandsforums arbetsgrupper. Under våren tillsattes det därför en särskild Kommungrupp som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En av de prioriterade frågorna för Kommungruppen är att verka för att fler kommuner beslutar om bredbandsstrategier och i övrigt öka kunskapen och engagemanget för bredbandsfrågan i kommunerna.

Företrädare för Uppvidinge kommun och kommunens bolag UppCom bjöd in Bredbandsforum till ett möte den 21 augusti för att diskutera Uppvidinges möjligheter att förbättra bredbandstillgången i kommunen. Diskussionerna kretsade mycket kring behovet av att ha en sammanhållen bredbandsstrategi och ett tydligt mål för kommunen samt de utmaningar som finns för att öka täckningsgraden.

– Bredband är en förutsättning för Uppvidinge, säger kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge kommun, Åke Carlson. Vi är glest befolkade men har tätt med företag.  Flera är beroende av bra kontakt med kunder och leverantörer jorden runt. Alla operatörers mobilnät har dålig geografisk täckning och har dessutom kapacitetsmässiga begränsningar. Kommunen har dragit fram fiber till alla telestationer med fler än 25 abonnenter, men det kostar ändå mycket att ansluta sig för en privatperson. Vi välkomnar därför regeringens fortsatta satsning på fiber på landsbygden. Arbetet med att ta fram en ny bredbandsstrategi för Uppvidinge kommun kommer att påbörjas omgående, avslutar Åke Carlson.

Från vänster: Ingemar Hugosson, Ordförande UppCom, Åke Carlson, Kommunstyrelsens ordförande, Anette Larsson, UppCom, P-O Ekelund, Kommunchef, Åke Johansson, VD UppCom.