Bredbandsforum besökte Växjö och Östersund

Representanter för Bredbandsforum besökte tillsammans med deltagare från Näringsdepartementet och Länsstyrelsen i Örebro den 3 april Länsstyrelsen i Kronoberg för ett strategiskt samtal om Digital agenda och bredbandsutbyggnad. Vid mötet deltog även regionförbundet, kommuner och byalag.

Den 21 mars besökte Bredbandsforum Östersund och träffade kommunens Näringslivsråd bestående av kommunledningen, Länsstyrelsen i Jämtland samt representanter från näringslivet i kommunen.

Diskussionerna tog sin utgångspunkt i de hinder som näringslivet upplever vad gäller tillgång till bredband och vilket behov kommunen ser av digital infrastruktur för att kunna attrahera företag att etablera sig i regionen.

En viktig slutsats var att det ansågs lämpligt att kommunen har en särskild resurs som ansvarar för att kartlägga var problemen finns och som har en helhetsuppfattning om vilka behov som finns och vad som bör göras.