Bredbandsforum deltog och höll workshop på Bredbandsbåten

Bredbandsforum hedersomnämnande Sweden broadband alliance

Den 11-12 november anordnade Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) den årliga konferensen Bredbandsbåten. Representanter från Bredbandsforum deltog på konferensen och höll även en välbesökt workshop på temat ”Stadsnätens roll i en kommunal bredbandsstrategi”.

I samband med konferensen fick Bredbandsforum ta emot ett hedersomnämnande från föreningen Sweden Broadband Alliance för insatserna att stödja och samordna den svenska bredbandsutvecklingen.