Bredbandsforum deltog på Offentliga rummet

Publicerad 2015-06-05

Deltagare från arbetsgruppen för Samordnad efterfrågan och Bredbandsforums kansli var på Offentliga rummet i Visby 2-3 juni. Offentliga rummet var som vanligt välbesökt och arrangemanget innehöll många intressanta spår vilket gjorde det svårt att välja seminariepass.

Ett tydligt medskick är att öppna data möjliggör en egen digitaliseringsdimension. Linköpings kommun, SMHI och SAAB berättade om ett gemensamt projekt. Projektet banar väg för en mängd olika tillämpningar genom att sammanlänka data från olika områden t.ex. kan Miljöförvaltningen få realtidsdata från Trafikförvaltningen och vice versa. Per Fröling, Västerås stad och SSNf och Jimmy Stigevall, IP-Only redogjorde under ett semiariepass ”Inga digitala tjänster utan bredband!” för arbetsgrupp Samordnad efterfrågans arbete. Redogörelsen gick ut på hur verksamheter kan ta till sig nyttan med bredband och därigenom finna större anledning i att intensifiera samordningsinsatserna exempelvis via bredbandskoordinatorer.