Bredbandsforum förlängs till 2020

Publicerad 2015-11-12

Regeringen har i dag beslutat om att Bredbandsforum ska fortsätta arbeta för målen i Sveriges bredbandsstrategi under perioden 2016-2020. Forumet leds även i fortsättningen av it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandsforum fungerar som en mötesplats där regeringen, myndigheter, organisationer och företag kan utbyta erfarenheter och åsikter, samt uppmärksamma hinder och möjligheter för den svenska bredbandsutbyggnaden. Genom att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan kan målen i regeringens bredbandsstrategi uppnås. I november 2014 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet. Utvärderingen visar att verksamheten sammantaget har bidragit till att förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden i hela landet och därför bör fortsätta.

- Bredbandsforum har en viktig roll att spela i att identifiera centrala frågor som kan effektivisera och påskynda bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det är viktigt att centrala aktörer kan komma samman och gemensamt diskutera viktiga utmaningar och möjligheter, säger it-minister Mehmet Kaplan.

Bredbandsforum har funnits sedan 2010, och arbetar på olika sätt med att främja bredbandsutbyggnadne i landet. Forumets arbetsgrupper har lämnat över 60 förslag på hur bredbandsutbyggnaden kan bli mer effektiv, och skapat flera vägledningar och guider för hur olika aktörer kan arbeta med frågor som rör bredbandsutbyggnad. Byanätsforum kommer också att fortsätta samla Sveriges lokala fiberföreningar till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om Bredbandsforum här