Bredbandsforum på Landsbygdsriksdagen

Publicerad 2014-05-25

Landsbygdsriksdagen, som arrangeras vartannat år av Hela Sverige ska leva, är en mötesplats för alla som är intresserade av landsbygdsfrågor. Bredbandsforum deltog som utställare på 2014 års landsbygdsriksdag, som ägde rum den 16-18 maj i Sandviken.

750 personer från hela landet besökte evenemanget, alla med något att bidra med i frågor som berör landsbygden. Förutom byarörelsen var diverse företag, myndigheter, regioner, län, kommuner och ideella organisationer representerade.

De tre dagarna var späckade med föreläsningar och seminarier. Störst utrymme fick den Open-Space dialog som genomfördes. Temat var ”En livskraftig landsbygd i Sverige. Hur gör vi det möjligt?”, och deltagarna kunde själva bestämma vilka frågeställningar och ämnen som skulle diskuteras. De frågor som engagerade mest var Service, Omställning, Mångfald, och Bredband. Den lista som arbetades fram kommer Hela Sverige ska Leva nu använda för att ta fram ett nytt landsbygdspolitiskt program.

Bredbandsforum ville med sitt deltagande kommunicera myndighetens och forumets arbete för landsbygden, samt lyssna och lära av deltagarna. Möjlighet fanns att diskutera bredband med företagare, kommunpolitiker, tjänstemän, och eldsjälar. S

Landsbygdsriksdagen är en mycket bra mötesplats för erfarenhetsutbyte och nätverkande.  Genom att delta som utställare fick Bredbandsforum chansen att visa hur forumet arbetar för en levande landsbygd. Att man var tillgänglig för att svara på frågor och diskutera uppskattades också av deltagarna, och gav många nya kontakter.

Nästa Landsbygdsriksdag äger rum på Gotland under våren 2016.