Bredbandsforum tillsätter Byanätsgrupp

Publicerad 2012-09-25

Under ledning av it- och energiminister Anna-Karin Hatt beslutade Bredbandsforum den 24 september 2012 att tillsätta Byanätsgruppen. Arbetsgruppen ska ledas av Åsa Odell, styrelseledamot i Lantbrukarnas Riksförbund och ledamot i Bredbandsforums styrgrupp.

Byanätsgruppens uppgift är att stödja alla de byalag som arbetar med att bygga ut bredband på landsbygden, bland annat med hjälp av den Bredbandsmiljard regeringen satsar på utbyggnad mellan 2012 och 2014.

- Byalagen lägger ned mycket värdefull ideell tid på att ge landsbygden tillgång till bra bredband. Modellen med byalagen har visat sig vara väldigt effektiv och är betydelsefull för att vi ska kunna nå målen i bredbandsstrategin. Därför är det viktigt att Bredbandsforum nu stöttar byalagen i deras arbete, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Byanätsgruppen ska uppmärksamma de huvudsakliga utmaningar som byalagen möter vad gäller planering, byggnation och förvaltning av bredbandsnät medför. Gruppen ska lämna in sin slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp i maj 2013.

Bredbandsforum är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet med Bredbandsforum är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i regeringens bredbandsstrategi.