Bredbandsforum tillsätter arbetsgrupp för rätt prioritering

Publicerad 2016-06-10

Regeringens Bredbandsforum har tillsatt en arbetsgrupp för att identifiera och prioritera de utmaningar som försvårar för hushållen och företagen i Sverige att få tillgång till framtidssäkert bredband. Bredbandsmarknaden utvecklas snabbt, och en förutsättning för att nå regeringens bredbandsmål är att vi gör rätt insatser där de kan ge störst effekt.

Sedan Bredbandsforum lanserades 2010 har bredbandsmarknaden förändrats. Vi har sett en kraftig teknikutveckling och en allt större efterfrågan på snabbt bredband. Fler aktörer och myndigheter är aktiva på området. Även betydelsen av bredband har ökat. E-hälsotjänster blir vanligare och ställer högre krav på bredbandsinfrastrukturen. Det leder till att konsekvenserna av ett digitalt utanförskap blir större, och eftersom tillgången till framtidssäkert bredband inte är jämnt spridd riskerar vissa att hamna utanför. Det finns många frågetecken att räta ut. Men var kan vi genom samverkan göra mest nytta?

Bredbandsforums styrgrupp har nu tillsatt en arbetsgrupp – nystartsgruppen – för att undersöka vilka insatser som kan ge störst effekt. Gruppen ska arbeta fram till och med maj 2017 med uppdraget att:

  • Ge en nulägesbeskrivning och identifiera de fokusområden där det finns störst utmaningar för att skapa ett framtidssäkert bredband i hela landet.

  • Inventera Bredbandsforums tidigare lagda förslag och gå igenom genomförda insatser.

  • Föreslå framtida insatser inom Bredbandsforum som kan förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i Sverige.

Den nya arbetsgruppen kommer att ledas av Post- och telestyrelsens generaldirektör Catarina Wretman och inleder sitt arbete i september 2016.

 – När digitala tjänster blir allt viktigare i människors vardag är det viktigt att vi gör rätt insatser på rätt plats. Det finns många frågor kvar att lösa innan alla kan få tillgång till ett framtidssäkert bredband, och vi måste prioritera. Nu behövs samverkan och samsyn mellan aktörerna, och i den här arbetsgruppen har vi chansen att komma överens om vad Bredbandsforum och andra bör fokusera på.” säger Catarina Wretman, tillförordnad generaldirektör på Post- och telestyrelsen och arbetsgruppens ordförande.

Sedan 2010 har Bredbandsforum varit ett verktyg som genom samverkan ökar bredbandstillgång i hela Sverige. Forumet leds av digitaliseringsminister Peter Eriksson och samlar myndigheter, operatörer och intresseorganisationer. Genom åren har forumet presenterat och hjälpt till att genomföra över 70 förslag, som förbättrat förutsättningarna för bredbandsutbyggnad.

Läs mer om Bredbandsforums arbetsgrupper på vår webbplats: www.bredbandsforum.se/arbetsgrupper