Bredbandsforum tillsätter en särskild arbetsgrupp för bättre mobilt bredband i hela landet

Publicerad 2013-05-30

För att underlätta och skynda på utbyggnaden av de mobila bredbandsnäten har Bredbandsforum beslutat tillsätta en särskild arbetsgrupp för mobilt bredband i hela landet. Det beslutade Bredbandsforums styrgrupp vid onsdagens möte. Arbetet för att främja bättre mobilt bredband kommer också innebära att den traditionella mobiltelefonin förbättras.

- Uppgiften för Arbetsgruppen för mobilt bredband i hela landet är att underlätta och skapa bättre förutsättningar för att de trådlösa näten ska kunna byggas ut så att de framöver både täcker och räcker till när allt fler vill använda den mobila tekniken allt mer. Mobilnäten måste nå fler människor och fler företag och de måste ha kapacitet att hantera allt fler användare och allt mer trafik, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt, som är ordförande i Bredbandsforums styrgrupp.

I arbetsgruppens uppdrag ingår bland annat att:

  • ge förslag på åtgärder för att öka de trådlösa nätens täckning och kapacitet, framför allt på landsbygden.
  • ge förslag på åtgärder som kan öka samverkan mellan privata och offentliga aktörer i syfte att underlätta för trådlös utbyggnad.
  • lyssna på användarna av trådlösa bredbandsnät och bidra till att förbättra kommunikationen om vilken kvalitet tjänsterna kan erbjuda.
  • beskriva förutsättningarna för utbyggnad av trådlösa bredbandsnät och samspelet med trådbunden bredbandsinfrastruktur.
  • beskriva hur trådlösa bredbandsnät kan bidra till att uppnå målen i regeringens bredbandsstrategi och Digitala agenda.

Till ordförande i arbetsgruppen har Bredbandsforum utsett Göran Marby, som är generaldirektör för Post- och Telestyrelsen. Arbetsgruppen för mobilt bredband i hela landet påbörjar sitt uppdrag omgående och ska slutrapportera sitt uppdrag till Bredbandsforums styrgrupp senast den 31 januari 2014.

Läs mer om arbetsgruppen Mobilt bredband i hela landet