Bredbandsforum tillsätter två nya arbetsgrupper

Publicerad 2014-06-11

Bredbandsforum tillsätter två nya arbetsgrupper, en villagrupp och en arbetsgrupp för samordnad efterfrågan för att nå regeringens mål om bredband i världsklass. Det beslutades vid dagens möte med Bredbandsforums styrgrupp, som leds av it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Vid mötet slutredovisade också robusthetsgruppen sitt arbete.

- Just nu får allt fler villor runt om i landet tillgång till fiber. I det arbetet är många olika privata och offentliga aktörer involverade, och flera olika tekniker och affärsmodeller används. Som villaägare kan man ha svårt att värdera om ett visst erbjudande om en bredbandsanslutning möter de behov man har eller inte, samtidigt som fler villaägare behöver bättre information för att man ska se nyttan och välja att ansluta sin villa till bredband med hög hastighet. Vi behöver skaffa oss bättre kunskap om var fiberutbyggnaden sker i våra villaområden, men vi behöver också se till att få fram bättre och mer ändamålsinformation om nyttan med fiber, och olika erbjudan till den enskilda villaägaren, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Den Villagrupp som Bredbandsforum nu tillsatt ska bland annat undersöka hur utbyggnaden av höghastighetsbredband till villor kan främjas så att utbyggnaden till villor kan fortsätta gå framåt i hög hastighet. Gruppen kommer också att titta närmare på hur marknadsaktörernas kommunikation med villaägarna ser ut.

Den nytillsatta arbetsgruppen för samordnad efterfrågan får i uppdrag att fokusera på hur marknadens investeringar i bredbandsinfrastruktur kan öka genom att det offentliga på ett mer medvetet sätt använder offentlig upphandling, däribland samordnad efterfrågan och innovationsupphandling, för att påskynda utbyggnaden och se till så att det offentliga får den infrastruktur som krävs för framtidens välfärdstjänster.

Vid styrgruppsmötet slutredovisade Bredbandsforums Robusthetsgrupp sitt arbete. De föreslår bland annat att en vägledning för anläggning av fibernät ska tas fram, och har utarbetat en robusthetsguide som syftar till att hjälpa små och medelstora företag att bli medvetna om hur beroende man är av bredband i sin dagliga verksamhet, och hur man kan gå till väga för att säkra att man inte blir stående med sin verksamhet om något oförutsett inträffar med den tjänst man har idag.

Ta del av Robusthetsgruppens slutrapport

Läs mer om Villagruppen

Läs mer om Samordnad Efterfrågan