Bredbandsforum utställare på Mötesplats Välfärdsteknologi och E-hälsa

Publicerad 2016-02-08

Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa (MVTE) är en konferens och mässa om införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. Bredbandsforum ställde ut i en monter på mässan tillsammans med Myndigheten för delaktighet, SKL, Socialstyrelsen, e-Hälsomyndigheten, och PTS.

Bredbandsforums monter lockade många besökare från kommunal verksamhet och alla visade stort engagemang för frågorna. Det var tydligt att de allra flesta förstår behovet av ett snabbt och säkert bredband för att välfärdsteknik och e-hälsa ska kunna fungera. Flera besökare lyfte frågan om att det finns en risk för ett "digitalt utanförskap" när fler kommuner inför digitala tjänster och inte alla kommuninvånare har tillförlitlig bredbandsinfrastruktur.

En arena där personer inom kommunal vård och omsorg kan diskutera den här typen av frågor är mycket efterlängtad och mässan levde upp till förväntningarna. Välfärdsteknologin är på stark frammarsch och dena typ av mässor och mötesplatser kommer bara bli viktigare!