Bredbandsforums andra nyhetsbrev

Publicerad 2012-05-31

Bredbandsforums andra nyhetsbrev publicerades den 31 maj 2012

Med detta nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass. I detta nummer kan du läsa om följande ämnen:

  • Anne-Marie Fransson har ordet
  • Bredbandsforum tillsätter Robusthetsgrupp
  • Tre förslag från gruppen för stöd och strategi
  • Från styrgruppsmötet
  • Byalag får i vissa fall göra avdrag för moms
  • Svensk telemarknad
  • Fiber till byn
  • Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi
  • Nystart för länssamverkan bredband i PTS regi

Läs nyhetsbrevet