Bredbandsforums femte nyhetsbrev

Publicerad 2013-06-03

Bredbandsforums femte nyhetsbrev publicerades den 3 juni 2013

Med detta nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass. I detta nummer kan du läsa om följande ämnen:

 • Göran Marby har ordet
 • Från styrgruppsmötet
 • Byanätsgruppen har slutrapporterat
 • Robusthetsgruppen - lösningar för robustare kommunikation
 • Mobilt bredband i hela landet
 • Bredband på landsbygden
 • Branschen framtidssäkrar bredbandsinfrastrukturen
 • Uppföljning av bredbandsstrategin
 • Sänkta kostnader för bredbandsutbyggnad
 • Bredbandsutredning
 • Bredbandsutbildning för länsstyrelser
 • Vad krävs för att lyckas med ett byanät? – intervju med Susanne Stenbacka

Läs bredbandsforums nyhetsbrev nr 5 2013