Bredbandsforums femtonde nyhetsbrev

Publicerad 2016-11-08

Bredbandsforums femtonde nyhetsbrev publicerades den 8 november 2016

Med Bredbandsforums nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass. I detta nummer kan du läsa om följande ämnen:

  • Mikael Ek har ordet
  • Bredbandsforums styrgrupp
  • Nystartsgruppen
  • Bredbandskoordinatorer arrangerar regionala möten om bredband
  • Robustfiber.se certifierar företag
  • Regeringen skjuter upp 700 MHz- auktionen
  • Utbyggnadslagen
  • Nöjdare företag i kommuner med snabbt bredband
  • Landsbygden i fokus även i Stockholm
  • Lantmäteriet och PTS anordnar seminarium om bredbandsutbyggnad

Läs Bredbandsforums femtonde nyhetsbrev