Bredbandsforums sjätte nyhetsbrev

Publicerad 2013-10-10

Bredbandsforums sjätte nyhetsbrev publicerades den 10 oktober 2013

Med detta nyhetsbrev vänder vi oss till dig som är intresserad av vad som är på gång inom Bredbandsforum med arbetet att ge Sverige bredband i världsklass. I detta nummer kan du läsa om följande ämnen:

 • Linus Jönsson har ordet
 • Från styrgruppsmötet
 • Lösningar för ökad robusthet
 • Mobilt bredband i hela landet
 • Villaförstudie
 • Standardisering av anläggningstekniker
 • Bredbandsutredningen
 • Utredning om statligt ägd it-infrastruktur
 • Handbok för fiberutbyggnad
 • Bredbandsbåten
 • Nya stödinsatser för bredband
 • Översyn av täckningskartor
 • Intervju med Per Fröling, Västerås stad

Läs Bredbandsforums nyhetsbrev nr 6 oktober 2013