Bredbandsforums resultat ska utvärderas

Publicerad 2014-12-05

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera Bredbandsforums verksamhet under åren 2010-2014.

Bredbandsforum inrättades 2010 och har haft i uppdrag att främja utbyggnaden av bredband i hela landet. Genom att vara en mötesplats för myndigheter, operatörer, intresseorganisationer, kommuner, regioner, och andra intressenter gör Bredbandsforum att vi får mer samverkan på bredbandsområdet.

Statskontoret har nu fått i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera hur Bredbandsforum har utfört sitt uppdrag med fokus på resultat och effekter samt organisationsform. I uppdraget ingår också att ge förslag på alternativa lösningar för organisation och arbetsformer.

Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2015.

Läs mer på regeringen.se